Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 459/TB-BDT

Thông báo kết luận công tác cải cách hành chính quy II năm 2021

01/07/2021 Đ/c K'Khét Atô
2 392/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân và tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2021

09/06/2021 Đ/c K'Khét Atô
3 359/BC-BDT

BÁO CÁO Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực Ban Dân tộc

27/05/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
4 14-KH/TU

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

20/04/2021 Đ/c Lưu Văn Trung
5 232/BDT-VP

thực hiện công tác CCHC theo ý kiến chỉ đạo tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và triển khai giai đoạn 2021-2030

07/04/2021 Đ/c K'Khét Atô
6 223/TB-BDT

THÔNG BÁO Kết luận đánh giá kết quả Nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính Quý I/2021

01/04/2021 Đ/c K'Khét Atô
7 213/BDT-VP

tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC cho cán bộ, công chức năm 2021

30/03/2021 Đ/c Phan Đình Hiến
8 149/KH-BDT

KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 thuộc Ban Dân tộc

02/03/2021 Đ/c K'Khét Atô
9 132/TB-VP

THÔNG BÁO Kết luận của Lãnh đạo Ban tại Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác CCHC của Ban Dân tộc trong năm 2021

25/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
10 118/BDT-VP

 khắc phục những tồn tại trong công tác CCHC tại đơn vị sau khi UBND tỉnh công bố kết quả thực hiện năm 2020 thực hiện năm 2021 

19/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
11 98/KH-BDT

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

04/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
12 59 /KH-BDT

Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

20/01/2021 Đ/c K'Khét Atô
13 896/BC-BDT BÁO CÁO Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 10/12/2020 K’Khét Atô
14 818/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

13/11/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
15 2411-CV/BTGTU

 ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020

29/09/2020 Đ/c Lê Khắc Ghi
16 623/BC-BDT Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (Từ 16/8/2019 đến 15/8/2020) 08/09/2020 Đ/c K'Khét Atô
17 594/QĐ-BDT Quyết định Về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 25/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
18 526/BDT-VP thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020 30/07/2020 K'Khét A tô
19 474/KH-BDT Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020 07/07/2020 H’DJrân Knul
20 454/KL-ĐKT KẾT LUẬN về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng, Ban Dân tộc 30/06/2020 Đ/c K'Khét Atô