Văn bản điều hành

Legislation code 192/KH-BDT
Issuing date 20/03/2020
Published time 20/03/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation