Văn bản điều hành

Legislation code 324/BC-BDT
Issuing date 19/05/2020
Published time 19/05/2020
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

BÁO CÁO: Cập nhật văn bản QPPL của Trung ương và địa phương

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation