Văn bản điều hành

Legislation code 378/KH-BDT
Issuing date 04/06/2020
Published time 04/06/2020
Signer K’Khét Atô
Subject KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation