Văn bản điều hành

Legislation code 60/TB-BDT
Issuing date 14/02/2017
Published time 14/02/2017
Signer Trần Thanh Long
Subject

thông báo công khai dụ toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation