Văn bản điều hành

Legislation code 626 /BDT-VP
Issuing date 25/10/2019
Published time 25/10/2019
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

đề nghị Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ lợi ích cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation