Văn bản điều hành

Legislation code 631 /BC-BDT
Issuing date 13/08/2018
Published time 13/08/2018
Signer Trần Thanh Long
Subject

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018). 

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation