Văn bản điều hành

Legislation code 594/QĐ-BDT
Issuing date 25/08/2020
Published time 25/08/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject Quyết định Về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation