Văn bản điều hành

Legislation code 623/BC-BDT
Issuing date 08/09/2020
Published time 08/09/2020
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (Từ 16/8/2019 đến 15/8/2020)
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation