Văn bản điều hành

Legislation code 281/BC-BDT
Issuing date 28/04/2020
Published time 28/04/2020
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

Báo cáoTổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2030

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation