Văn bản điều hành

Legislation code 59 /KH-BDT
Issuing date 20/01/2021
Published time 20/01/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation