Văn bản điều hành

Legislation code 98/KH-BDT
Issuing date 04/02/2021
Published time 04/03/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation