Văn bản điều hành

Legislation code 118/BDT-VP
Issuing date 19/02/2021
Published time 19/02/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

 khắc phục những tồn tại trong công tác CCHC tại đơn vị sau khi UBND tỉnh công bố kết quả thực hiện năm 2020 thực hiện năm 2021 

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation