Văn bản điều hành

Legislation code 213/BDT-VP
Issuing date 30/03/2021
Published time 31/03/2021
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC cho cán bộ, công chức năm 2021

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation