Văn bản điều hành

Legislation code 232/BDT-VP
Issuing date 07/04/2021
Published time 07/04/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

thực hiện công tác CCHC theo ý kiến chỉ đạo tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và triển khai giai đoạn 2021-2030

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation