Văn bản điều hành

Legislation code 223/TB-BDT
Issuing date 01/04/2021
Published time 01/04/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

THÔNG BÁO Kết luận đánh giá kết quả Nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính Quý I/2021

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation