Văn bản điều hành

Legislation code 14-KH/TU
Issuing date 20/04/2021
Published time 20/04/2021
Signer Đ/c Lưu Văn Trung
Subject

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation