Văn bản điều hành

Legislation code 359/BC-BDT
Issuing date 27/05/2021
Published time 27/05/2021
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

BÁO CÁO Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực Ban Dân tộc

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation