Văn bản điều hành

Legislation code 392/BC-BDT
Issuing date 09/06/2021
Published time 09/06/2021
Signer Đ/c K'Khét Atô
Subject

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân và tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2021

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation