Văn bản điều hành

Legislation code 44/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Cao Huy
Subject Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation