Văn bản điều hành

Legislation code 21/KH-BDT
Issuing date 11/01/2018
Published time 11/01/2018
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation