Văn bản điều hành

Legislation code 733/QĐ-UBND
Issuing date 17/05/2018
Published time 17/05/2018
Signer Cao Huy
Subject Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông 
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation