Văn bản điều hành

Legislation code 839/QĐ-BDT
Issuing date 30/10/2018
Published time 30/10/2018
Signer K'Khét A tô
Subject QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation