Văn bản điều hành

Legislation code 1749/QĐ-UBND
Issuing date 02/11/2018
Published time 02/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation