Văn bản điều hành

Legislation code 2070/QĐ-UBND
Issuing date 13/12/2018
Published time 13/12/2018
Signer Cao Huy
Subject Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation