Văn bản điều hành

Legislation code 1022/QĐ-BDT
Issuing date 28/12/2018
Published time 28/12/2018
Signer Trần Thanh Long
Subject Quyết định về việc Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng áp dụng Hệ thốngquản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đak Nông
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation