Văn bản điều hành

Legislation code 49/KH-BDT
Issuing date 15/01/2019
Published time 15/01/2019
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation