Văn bản điều hành

Legislation code 43/BDT-NV
Issuing date 15/01/2019
Published time 15/01/2019
Signer Trần Thanh Long
Subject V/v hướng dẫn quy định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn, từ ngày 01/01/2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation