Văn hóa xã hội

Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số
Publish date 13/09/2018 | 15:15  | View count: 2160

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số(DTTS) toàn quốc năm 2017. Lễ Tuyên dương được tổ chức lần đầu tiên với nhiều thành phần đại biểu, đủ 53 DTTS ở 52 tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi trong toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

 

      Tham dự Lễ Tuyên dương có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thứ BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,Trưởng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương. Dự Lễ Tuyên dương còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo 52 tỉnh thành phố vùng DTTS và miền núi.

 

      Đọc diễn văn tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu rõ: Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 DTTS với gần 13,5 triệu người, sinh sống thành cộng đồng ở 52 tỉnh, thành phố, 458 huyện, 5.266 xã, chủ yếu ở vùng miền núi, biên giới, khu vực rừng phòng hộ xung yếu, nơi đầu nguồn sinh thủy; có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và da dạng sinh học.

 

      Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ văn Chiến nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Đến nay, 98% xã có đường ô tô đến trung tâm; 98,5% xã có trạm y tế; 94% xã có điện lưới quốc gia; 90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 20%;…"Thành tựu to lớn đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào; trong đó có sự đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân DTTS. Vì lẽ đó, hôm nay chúng ta tổ chức Lễ Tuyên dương có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc này nhằm tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định.

 

      Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt chúc mừng 512 người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS trên cả nước hội tụ về Thủ đô dự Lễ tuyên dương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Lễ Tuyên dương là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong việc phát huy vai trò của người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân trong đồng bào DTTS, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Ôn lại những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Phó Thủ tướng khẳng định: Trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, đồng bào các DTTS cùng đồng bào chiến sỹ cả nước một lòng chung thủy sắt son theo Đảng, Bác Hồ, cồng hiến công sức, xương máu cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Lịch sử dân tộc luôn mãi ghi nhớ các chiến công hiển hách của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

      

Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội hập quốc tế, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng với đồng bào cả nước, đồng bào DTTS tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của đất nước ta.

Hào khí truyền thống cách mạng và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS đã hội tụ và thể hiện sinh động trong Lễ Tuyên dương hôm nay. Tôi thực sự xúc động trước những tấm gương tiêu biểu của đồng bào các dân tộc, vượt qua bao khó khăn gian khổ để cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

      

      Qua các tấm gương điển hình tiên tiên của đồng bào các dân tộc trong cả nước, nhất là được nghe, được cảm nhận đầy đủ trong những suy nghĩ, tâm huyết, sự nỗ lực và kết quả phấn đấu của các đại biểu tiêu biểu tại Lễ Tuyên dương có thể khẳng định: Người có uy tín có vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa đồng bào DTTS với ban ngành, đoàn thể, là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, là kênh thông tin quan trọng góp phân tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; cung cấp những thông tin có giá trị giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nắm được tình hình dân tộc.

 

      Đội ngũ nhân sỹ trí thức đã và đang có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; là lực lượng nòng cốt tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí, giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc , giữ gìn, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn học nghệ thuật, các lễ hội truyền thống và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đội ngũ doanh nhân có mặt ở mọi lĩnh vực ở trong cuộc sống, từ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ đến các sản phẩm công nghiệp tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; tiêu thụ nông sản cho đồng bào DTTS; xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản ĐBKK, vùng sâu, vùng xa; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào.

 

      Với sự đóng góp của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân, vùng DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của đồng bào các DTTS được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn, phát huy, đồng thời bài trừ các hủ tục lạc hậu; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đang từng bước phát triển, tạo tiền đề cho quá trình CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền trong cả nước, thực hiện công bằng xã hội, củng cố niềm tin cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

      Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong lao động, chung sức từng bước làm thay da đổi thịt vùng dân tộc và miền núi, vì sự phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn rong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

      Thông qua lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương để tập trung đẩy mạnh phát triển vùng DTTS và miền núi toàn diện, nhanh, bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng ĐBKK, từng bước định hình các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào DTTS, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định quốc phòng an ninh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phấn đấu 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phát triển các trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, khuyến khích bà con tự tin khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp cùng đội ngũ doanh nhân; xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách đầu tư hỗ trợ; phấn đấu hầu hết đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ đời sống văn hóa và tiến bộ xã hội…

 

      Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo diều kiên cho đội ngũ người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân DTTS thực hiện tốt và phát huy vai trò của mình  để xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. "Những người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân người DTTS cần tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim với nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa góp phần làm cho rừng hoa người tốt việc tốt tỏa hương khoe sắc vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng vùng DTTS ngày càng phát triển nhanh và bền vững" - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị.

       

      Tại Lễ tuyên dương, đã có 72 đại biểu vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2017; 440 đại biểu vinh dự được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các đại biểu dự Lễ tuyên dương cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm văn hóa các dân tộc trên khắp vùng miền đất nước.

 

Theo: Xuân Thường(nguồn UBDT)