Văn hóa xã hội

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà
Publish date 28/09/2018 | 09:37  | View count: 1275

Triển khai Kế hoạch số: 33/KH-ATGT, ngày 263/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông V/v tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Ngày 24,25,26 tháng 9 năm 2018. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và thực hiện chiếu phim tư liệu về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tại Hội trường bon Sapa xã Thuận an, Bon Đăk sắc xã Đăk sắc và Hội trường của UBND xã Đăk drot đã có trên 160 thanh niên là dân tộc thiếu số tham dự  buổi tuyên truyền.

 

Mục đích tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh hiểu rõ về Luật giao thông đường bộ, các văn bản hướng dẫn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn, từ đó góp phần tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phương tiện và tính mạng, tài sản đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia giao thông. Xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chú trọng vai trò của mỗi gia đình, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc về công tác phòng ngừa không để số người vi phạm gia tăng, nhất là trong các trường học, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Y Ái