Văn hóa xã hội

Publish date 08/08/2019 | 13:40  | View count: 146969

 

Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân; đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội; đến sự phát triển của đất nước và tương lai của nòi giống. Do đó công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được khẳng định là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của toàn xã hội.

Toàn cảnh tuyền tuyền HIV/AIDS

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài trong chiến lược công tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.

            Triển khai kế hoạch tuyên truyền  năm 2019, trong hai ngày 06 và 07/8/2019, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS tại xã Đắk Rmăng của huyện Đắk Glong và xã Quảng Tâm của huyện Tuy Đức. Đây là vùng trọng điểm có nhiều thành phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hội nghị đã thu hút khoảng gần 100 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tình hình lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và cách phòng tránh nguy cơ lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền lần này, hy vọng các đại biểu được tham dự sẽ nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống HIV/AIDS và thật sự như những hạt nhân trong cộng đồng để tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tích cực tham gia phòng, chống  HIV/AIDS có hiệu quả./.

                                                                                            Ngọc Quân