Cải cách hành chính

Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và các bon, buôn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Publish date 05/01/2019 | 09:03  | View count: 58178

Để kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho đơn vị, cá nhân tiêu biểu và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số  94/QĐ-UBND về việc quy định kinh phí thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trong đó, mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được tặng 300.000 đồng và mỗi bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được tặng 6.000.000 đồng. Ngân sách cấp huyện, xã bảo đảm kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các bon, buôn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Tin, bài: Văn Khuê