Xuất bản thông tin

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021
Ngày đăng 30/12/2021 | 16:04  | View count: 21753

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động của Ban Dân tộc.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022.

(Đ/c K'Khét A Tô - Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn phát biểu quán triệt chương trình Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021)

Tại Hội nghị, đồng chí K'Khét A Tô, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện Nghị quyết HNCBCC năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính của cơ quan và công đoàn năm 2021;  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe 11 lượt ý kiến phát biểu của CBCCLĐ của cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị năm 2022.

(Đ/c K'Khét A Tô - Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021)

Nhân dịp Hội nghị này, Lãnh đạo đơn vị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; tổ chức đăng ký thi đua năm 2022 và trao tặng danh hiệu và giấy khen cho những tập thể, cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Tin, ảnh: Văn Khuê