Xuất bản thông tin

Đoàn kết đồng bào các dân tộc theo lời Bác
Ngày đăng 20/06/2022 | 14:45  | View count: 10699

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào các DTTS Việt Nam tình cảm đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nhờ sức đoàn kết đấu tranh chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các DTTS được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh em trong một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng nói nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng phải đoàn kết hơn nữa".

Tư tưởng và sự quan tâm, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các DTTS Việt Nam trở thành kim chỉ nam trong công tác, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Quan điểm xuyên suốt, thể hiện sự nhất quán trong chính sách đó có hai điều quan trọng là đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào.

Bác mong muốn đồng bào các dân tộc thương yêu, giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung

Tinh thần đoàn kết các dân tộc luôn xuyên suốt trong đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển kinh tế...

Nhiều tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số mừng Ngày sinh Bác Hồ
Củng cố và phát huy sức mạnh nội lực của đồng bào, tạo nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi hoạt động
Ðoàn kết của đồng bào cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và có trách nhiệm với sự phát triển bền vững của địa phương

Trích nguồn báo Đắk Nông