Xuất bản thông tin

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng 12/07/2023 | 15:07  | View count: 3111

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Dự tại điểm cầu Đắk Nông có đồng chí K'Khét A tô – Phó Trưởng Ban Dân tộc – chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Phó phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS tương đối ổn định, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện.Trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả… Nhờ đó, tình hình kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại tỉnh Đắk Nông, Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Dân tộc đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình, Chính sách dân tộc của Trung ương và Chính sách dân tộc đặc thù của địa phương quản lý như: Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông phân bổ vốn Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021-2025; tham dự Hội nghị, thăm hỏi và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021-2025; tổ chức triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và Đề án " Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 -2025"; đôn đốc UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc điều chỉnh và phân công đơn vị kết nghĩa với bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi các đơn vị Doanh nghiệp kết nghĩa với các bon, buôn đặc biệt khó khăn nhằm mục đích giúp đỡ các bon, buôn đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo; đi thăm, tặng quà học sinh Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang nhân dịp Lễ tổng kết năm học 2022-2023; Phối hợp với Ủy ban Dân tộc mở Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi trường trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp huyện và các Tổ chức Đảng, Đoàn thể, trưởng thôn, buôn bon và người có uy tín; tổ chức đưa Đoàn đi tham gia Lớp tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật tại Thành phố PleiKu, tỉnh Gia  Lai do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan làm công tác tộc cần thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nắm chắc tình hình để đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời. Các địa phương cần đổi mới công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc đến đồng bào dân tộc thiểu số sao cho phù hợp với từng nhóm dân cư, dân tộc khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời rà soát kỹ việc triển khai từng dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để báo cáo kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc..../.

Tin ảnh: Minh Nghĩa