Xuất bản thông tin

4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Ngày đăng 10/01/2024 | 14:14  | View count: 2325

Bộ TT&TT đã xác định 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là phát triển dữ liệu số, quản trị số, phát triển công nghiệp công nghệ số và số hóa các ngành kinh tế.

Phát biểu tại phiên họp thứ 7 diễn ra ngày 28/12/2023, tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra định hướng chuyển đổi số năm 2024 là: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp CNTT và Truyền thông, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Anh-tin-bai
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban được tổ chức ngày 28/12/2023. (Ảnh: Nhật Bắc/VPG)

Phát biểu đáp từ Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT vào ngày 29/12, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Năm 2024 sẽ là năm phổ cập hạ tầng số, phát triển ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động.

Năm 2024 còn là năm phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp CNTT và Truyền thông, số hóa các ngành, quản trị số và dữ liệu số. Ứng dụng rộng rãi AI, trợ lý ảo để giảm tải và tăng năng suất, chất lượng cho cán bộ, công chức.

Cũng trong năm 2024, báo chí xuất bản và truyền thông sẽ lấy không gian mạng làm trận địa chính để phản ánh dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, lan tỏa năng lượng tích cực, quản lý không gian mạng lành mạnh, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

Đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị ngày 29/12 về chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ TT&TT xác định con đường chuyển đổi số Việt Nam đã hình thành, và từ khóa xuyên suốt trong toàn bộ chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nền tảng số, là toàn dân và toàn diện.

Để thực hiện được định hướng trên, một trong những cách triển khai quan trọng và hiệu quả là hình thành các Tổ công nghệ số cộng đồng. Việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng ở mức thôn, bản, tổ dân phố để các thành viên trong tổ có thể đến từng hộ gia đình, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số là cách tiếp cận rất Việt Nam.

"Định hướng, cách làm trên cũng thể hiện rằng chuyển đổi số đang là một cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện, và Tổ công nghệ số cộng đồng là lời giải của Việt Nam để không ai bị bỏ lại phía sau", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ.

Theo thống kê, đến cuối năm 2023, tất cả các địa phương đều đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, với hơn 80.000 tổ, gần 380.000 thành viên tham gia. Đây là lực lượng đã và đang hỗ trợ rất lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Anh-tin-bai
Các Tổ công nghệ số cộng đồng, với nòng cốt là các đoàn viên thanh niên, đã và đang là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh minh họa: V.Sỹ)

Bên cạnh việc điểm ra một số thành tích nổi bật ngành TT&TT đã đạt được về Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương cũng cho hay, qua rà soát, Bộ TT&TT cũng nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc hiện nay của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đó là: Việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn hạn chế; một số hệ thống thông tin quy mô từ Trung ương đến địa phương có tính chất nền tảng chậm được triển khai; kỹ năng số của người dân còn thấp; hay hành lang pháp lý về công nghiệp công nghệ số còn chưa theo kịp sự phát triển, chưa có tiêu chí rõ ràng để có ưu đãi cho sản phẩm trong nước.

Trên cơ sở đó, Bộ TT&TT xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 là phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn là chạy theo số lượng, và tập trung vào 4 ưu tiên chính.

Cụ thể, 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 gồm có: Ưu tiên phát triển dữ liệu số, đây là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số; Ưu tiên quản trị số, đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số; Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, đây sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số; Ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo - đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới.

Nguồn: vietnamnet.vn