Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018
Ngày đăng 17/09/2018 | 13:52  | View count: 6228

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc Tổ chức Tết trung thu năm 2018

 

Chi tiết bản kế hoạch