Xuất bản thông tin

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN TỘC TỘC VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Ngày đăng 23/04/2020 | 14:52  | View count: 195320

Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ); Tập thể Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Trưởng các Phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình 135, toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư 54 công trình giao thông, 10 công trình trường học, 22 nhà sinh hoạt cộng đồng và 13 công trình khác tại các vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ lãi suất cho 1.170 hộ gia đình đồng bào DTTS với kinh phí 6,23 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí hơn 18,6 tỷ đồng và hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết với kinh phí 47,3 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh.

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg  ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban hành Quy chế hoạt động thực hiện Mô hình theo Đề án. Đồng thời, tổ chức 03 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã; 06 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ thôn, bon tại các xã trên địa bàn các huyện Tuy Đức,Cư Jut, Krông Nô. Triển khai Mô hình thí điểm tại xã Đắk Som và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đắk Glong.

Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 1.170 hộ đồng bào DTTS với kinh phí là 6.230.000.000 đồng và tính lũy kế đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 2.813 lượt hộ, với tổng số tiền hỗ trợ lãi xuất là 11.582.000.000 đồng. Hỗ trợ kinh phí học tập và cấp sách vở viết cho 57.980 lượt học sinh, sinh viên được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập là 18.642.510.000 đồng; hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết là 130.840 lượt học sinh, với tổng kinh phí: 47.363.548.300 đồng.

Các chương trình, chính sách dân tộc khác như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới; công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang đối với bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ; ... được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn tỉnh góp phần thay đổi diện mạo mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội vùng DTTS.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua. Giao cho các Sở, ngành tăng cường phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tỉnh; đồng thời, phối hợp tham mưu đề xuất tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Trung ương và của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, kinh tế, văn hoá xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tin, ảnh: Hoàng Thị Thảo