Tin tức - Sự kiện

hoạt động ban

Kết quả sau 05 năm thực hiện chính chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS... (12/08/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-...
Xem tất cả