Hoạt động ban

Tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN”
Ngày đăng 09/03/2023 | 08:54  | View count: 70861

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện giảm thiếu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tiến tới xóa bỏ các hành vi thiếu chuẩn mực còn tồn tại trong hôn nhân,  ủy  ban Dân tộc đã phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện sản xuất  07 phim tài liệu, 03 phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung của 10 phim được để cập đầy đủ thông tin tuyên truyền về pháp luật, hoạt động của  các  tổ chức đoàn thể, mô hình tốt,  tấm gương tiêu biểu về  "Can thiệp  làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống".  Phim đã được Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép và phát hành rộng rãi. Hiện nay,  ủy ban Dân tộc đã phát hành công khai 07 phim tài  liệu và 03 phim ngắn (tiểu phẩm) lên Kênh Youtube có tên tìm kiếm là Vụ Dân tộc thiếu số Cụ thể:

1. Đường link 7 phim  tài liệu:

*  Phim  l:  Nhân rộng mô  hình  điểm  giảm  thiểu tảo  hôn  và hôn nhân  cận huyết thống.

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=560dOErYDYU

 *  Phim 2: Ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số.

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YAOSYqT25sk

*  Phim 3: Nhân rộng mô hình "CLB phụ nữ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống".- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-5mr_LB3_4g

*  Phim  4: Đa dạng hình thức tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Vq7zviRmqs0

* Phim 5: Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Tà Ôi (Pa Cô), Bru-Vân Kiều

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IMMqmynBVTE

*  Phim 6:  Chung tay cùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi những hủ tục lạc hậu.

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=huqoET8-moo

*  Phim 7: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm về vấn đề tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q-kZNCJtsus2.

 Đường link 3  phim ngắn  (tiểu  phẩm):

* Phim  ngắn  1  (tiểu  phẩm): Tên phim: Lửa hồng

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W2cNv3C4JcE

*  Phim  ngắn 2 (tiểu phẩm): Tảo hôn - Lời ru buồn

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R0nspkBwo_I

* Phim  ngắn 3 (tiểu  phẩm): Tôi đã hiểu Điều 5

- Đường link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H4VvyzQuoXU&t=574s

File đính kèm tại công văn số: 154/UBDT-DTTS

Tin ảnh: Minh Nghĩa