Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

cms-publish-date 28/01/2022 | 10:58 AM  | cms-view-count: 8690
  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 xem chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022

cms-publish-date 25/02/2022 | 11:00 AM  | cms-view-count: 275
KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022 xem chi tiết

KẾ HOẠCH: Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông năm 2022

cms-publish-date 26/01/2022 | 10:55 AM  | cms-view-count: 244
KẾ HOẠCH: Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông năm 2022. xem chi tiết 

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 02:00 PM  | cms-view-count: 3624
Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực...

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 01:52 PM  | cms-view-count: 4871
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc T ổ chức Tết trung thu năm 2018   Chi tiết bản kế hoạch