Kế hoạch chiến lược

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018
cms-publish-date 17/09/2018 | 01:52  | cms-view-count: 5058

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc Tổ chức Tết trung thu năm 2018

 

Chi tiết bản kế hoạch