Khen thưởng xử phạt

đề nghị khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021

Ngày đăng 18/01/2022 | 11:05 AM  | View count: 1069
khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021 xem chi tiết

Hội viên, nông dân nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày đăng 17/10/2018 | 10:39 AM  | View count: 1157636
Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thay đổi tư duy làm ăn, gặt hái được nhiều thành công, ngày càng gắn bó với tổ...