Khen thưởng xử phạt

BÁO CÁO: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022

cms-publish-date 18/02/2022 | 11:10 AM  | cms-view-count: 198
BÁO CÁO: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 xem chi tiết

đề nghị khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021

cms-publish-date 18/01/2022 | 11:05 AM  | cms-view-count: 160
khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021 xem chi tiết

Hội viên, nông dân nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

cms-publish-date 17/10/2018 | 10:39 AM  | cms-view-count: 997448
Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thay đổi tư duy làm ăn, gặt hái được nhiều thành công, ngày càng gắn bó với tổ...