Tin nổi bật

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày đăng 19/08/2021 | 14:18  | View count: 77251

Đánh giá cao và ghi nhận vai trò quan trọng của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong những năm qua, trên cơ sở huớng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bà H'Yon (Bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp) - NCUT trong đồng bào DTTS tích cực tham gia hoạt động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương (góc bên trái trong cùng)

Việc công nhận và đưa ra khỏi danh sách NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đúng quy trình,  khách quan, dân chủ, kịp thời theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh có tổng số 3.238 lượt NCUT được công nhận. Riêng năm 2021, có 295 người được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hàng năm, tỉnh phân bổ kinh phí cho cơ quan công tác dân tộc (cấp tỉnh và cấp huyện) để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS như: Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin; cấp báo miễn phí (Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đắk Nông); tham quan, học tập kinh nghiệm; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi bản thân hoặc người thân trong gia đình NCUT không may bị ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn, NCUT qua đời.

Thông qua việc thực hiện các chính sách đối với NCUT trong vùng đồng bào DTTS, bản thân và gia đình NCUT nhận thức được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung và NCUT trong vùng đồng bào DTTS nói riêng. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, NCUT đã và đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Hỗ trợ đắc lực các cấp chính quyền trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy hiệu quả vai trò tiên phong trong việc vận động nhân dân hưởng ứng, đẩy mạnh các phòng trào thi đua; tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc; vận động nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS, tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT nhằm kịp thời động viên NCUT phát huy vai trò nòng cốt chính trị, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp; giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên Văn phòng