Tin nổi bật

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2027
Ngày đăng 02/01/2023 | 07:55  | View count: 88887

UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027 tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 28/12/2022. Theo đó, danh sách Phê duyệt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 – 2027 là 309 người, Trong đó có 293 nam và 16 nữ. Chi tiết như sau:

TT

Đơn vị

Tổng số

Nam

Nữ

1

Huyện Đắk R'Lấp

22

20

02

2

Huyện Đắk Glong

52

51

01

3

Huyện Đắk Mil

33

33

00

4

Huyện Đắk Song

20

18

02

5

TP. Gia Nghĩa

09

09

00

6

Huyện K'Rông  Nô

52

50

02

7

Huyện Tuy Đức

44

44

00

8

Huyện Cư Jut

77

68

09

Toàn tỉnh:

309

293

16

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông được phê duyệt tại Quyết định này được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/01/2023.

Xem thêm tại Quyết định số: 2211/QĐ-UBND ngày 28/12/2022

 

Tin: Minh Nghĩa