Tin nổi bật

UBND tỉnh Đắk Nông đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc
Ngày đăng 10/04/2023 | 08:54  | View count: 35891

Chiều ngày 10/4/2023, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông. Đón tiếp và làm việc với UBND tỉnh có đồng chí Phan Đình Hiến, Thành viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc; Các Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và Quý I năm 2023; đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất, kiến nghị những nội dung cấp bách liên quan đến tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh trong việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian quan góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao trách nhiệm công vụ, tinh thần kỷ luật của cán bộ công chức, người lao động; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc; chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giữa các cấp, ngành về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Dân tộc; đồng thời yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành với Ban Dân tộc và UBND các huyện, thành phố, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công dành cho các vùng DTTS, bảo đảm đúng tiến độ thi công các dự án. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia dành cho vùng DTTS cần được triển khai bài bản, hiệu quả, đạt được những kết quả cụ thể. Trong đó, Ban Dân tộc giữ vai trò chủ lực thực hiện các chương trình này.

Tin ảnh: Minh Nghĩa