Tin nổi bật

Hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 18/05/2023 | 14:06  | View count: 56568

Sáng Ngày 18/5/2023, tại Nhà khách T79, tỉnh Đắk Nông, Uỷ Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Sơn Hải - Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đ/c Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Đ/c Phan Đình Hiến – TVUBND - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng với 65 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã và Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; do đó cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức và toàn xã hội.

Đồng chí Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày 4 chuyên đề gồm:    

Chuyên đề 1: Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên ( đất, nước, rừng, đa dạng sinh học), khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến vùng DTTS và miền núi. 

Chuyên đề 2: Chung tay bảo vệ môi trường tại thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông và phân loại rác tại nguồn.

Chuyên đề 3: Một số giải pháp về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn vùng DTTS&MN tỉnh Đắk Nông. 

Chuyên đề 4: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 gắn với bảo vệ môi trường.

Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường; góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường khắc phục và cải thiện môi trường; phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường, biến đổi khí hậu.

Tin ảnh: Minh Nghĩa