Tin nổi bật

Hội thảo "Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung".
cms-publish-date 15/01/2021 | 08:18  | cms-view-count: 56179

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại Thành phố Buôn Mà Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung". Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì, chỉ đạo Hội thảo, cùng với sự tham gia của 260 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và 15 địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đây là hội thảo thứ 3 nhằm triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

(Đ/c Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo)

Hội thảo đã nghe hơn 10 bài phát biểu và báo cáo tham luận của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các ý kiến phát biểu đều thống nhất nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển mới, đời sống của đồng bào đã được nâng lên rõ rệt. Nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì vùng này vẫn là vùng khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thất nhất, kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất do đó rất cần thiết phải xây dựng Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để thúc đẩy sự phát triện mạnh mẽ, toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo tham luận với nội dung "Phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các DTTS nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của tỉnh Đắk Nông")

 Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến, UVBCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội kết luận đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; nội dung Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội được Chính phủ triển khai tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần quan tâm, nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật, tăng cường nghiên cứu toàn diện, tổng thể, nhận diện đầy đủ về thực trạng di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền dân tộc sắp đến, Ban Tổ chức Hội thảo kêu gọi các tổ chức trao tặng trao tặng hơn 16 tỷ đồng cho 15 địa phương để hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ăn Tết năm 2021.

          (Hình ảnh trao tặng quà của Ban Tổ chức cho đại diện lãnh đạo của 15 địa phương tham dự Hội thảo)

                                      Tin ảnh: Nguyễn Văn Khuê