Lịch làm việc

Lịch công tác Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021
Ngày đăng 25/06/2021 | 08:20  | View count: 14858

1

Tham dự phiên họp triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

08h30

Ngày 13/5/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

2

Tham gia cùng đoàn kiểm tra số 162  của BTV Tỉnh ủy

07h20

Ngày 13/5/2021

UBKT tỉnh ủy

Đ/c Phạm Ngọc Linh

3

Trực ủy ban bầu cử tỉnh

07h00

Ngày 17/5/2021

Trụ sở Ủy ban bầu cử

Đ/c Phan Đình Hiến